6/2/07

DECEPCIÓN

Ti
que fuches gaivota
antes de ser corazón.
Ti
que cantaches derrotas
cando aínda non eras canción.
Di,
¿cómo foi que estes lirios
morreron nas miñas mans?
¿cómo foi rematar en vidros
aqueles augurios de mar?